Info (nieuwe) leden

Welkom bij vv Tholense Boys

 

 

Voetbalseizoen 2018-2019

 

Welkomstwoord!!

Welkom bij voetbalvereniging Tholense Boys. Bij onze vereniging zien we graag alle leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en supporters met plezier naar ons sportpark “De Bent” komen om te voetballen en/of in sociaal verband actief bezig te zijn. Tholense Boys is een warme club die mensen bindt en normen en waarden heel belangrijk vindt. Om op een leuke, ontspannen en vooral sportieve manier met elkaar om te gaan, hebben we een aantal afspraken gemaakt. Door middel van onder andere deze brochure laten wij je weten wat onze omgangsregels zijn. Wij vinden het fijn dat iedereen meewerkt aan het behouden van een prettige en sportieve sfeer bij onze vereniging.

 

Bestuur v.v. Tholense Boys

 

Wilt u na het lezen van deze brochure meer informatie kijk dan op onze website: www.tholenseboys.nl

 

Bij wie moet je zijn?????

In het bestuur is één bestuurslid die verantwoordelijk is voor voetbalzaken. Onder voetbalzaken vallen alle wedstrijd spelende teams/elftallen, het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken, het organiseren van toernooien en de technische commissie. De technische commissie houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de jeugdafdeling. De jeugdafdeling is in 4 leeftijdscategorieën ingedeeld en iedere categorie heeft zijn eigen coördinator.

De coördinator is het aanspreekpunt voor de trainers en leiders.

Voor spelers en ouders/verzorgers is de trainer en/of leider van het team/elftal het eerste aanspreekpunt. Technische commissie zorgt, in overleg met trainers en leiders, bij elk nieuw seizoen voor het indelen van de teams. Het indelen van de spelers in teams/elftallen gebeurt in eerste instantie op basis van leeftijdscategorie. Het bestuur stelt deze indeling vast en wordt aan het eind van het seizoen bekent gemaakt.

 

 

Rol ouders/ verzorgers

Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij belangstelling hebben voor de activiteiten van hun kind(eren). Voetbal is nu eenmaal een teamsport en wij beleven dit graag met elkaar. Dus ook zeker samen met u. Kunt u, zover als het kan, hier rekening mee houden met het maken van afspraken op trainings- en wedstrijddagen? Onze uitgangspunten zijn:

 • Moedig positief aan en respecteer beslissingen van scheidsrechters, trainers/leiders, coördinatoren en bestuursleden van v.v. Tholense Boys.
 • Zorg ervoor dat uw kind op de afgesproken tijd aanwezig is bij de trainingen en wedstrijden en andere club gerelateerde activiteiten.
 • Dat uw kind zonder voetbalschoenen en zonder scheenbeschermers niet mag voetballen en niet mag trainen.
 • Blijf tijdens de trainingen en de wedstrijden buiten het speelveld staan (achter de hekken indien aanwezig) zodat iedereen alle ruimte heeft om een bijdrage te leveren aan het sportplezier van onze kinderen.
 • Zorg ervoor dat uw kind een handdoek en schone kleding bij zich heeft zodat hij/zij na iedere training en wedstrijd kan douchen.
 • Bij afwezigheid zorgt u ervoor dat uw kind tijdig afgemeld wordt volgens de gemaakte afspraken met de trainer/leider van het team.
 • Van u wordt verwacht om de wedstrijdkleding van het team, volgens een roulerend schema, te wassen.
 • U rijdt bij uitwedstrijden, volgens een roulerend schema. Wanneer u geen auto heeft spreekt u met de trainer/leider af welke andere taken rondom het team u gaat uitvoeren, zoals extra wasbeurten, vlaggen, bardienst, etc.
 • U mag vanaf de leeftijd van 11 jaar niet meer in de kleedkamer komen om bijvoorbeeld uw kind te helpen met het omkleden, mits op uitdrukkelijk verzoek van de trainer/leider van het team.
 • Vragen of opmerkingen voor de trainer/leider stelt u voor of na de training/wedstrijd. Komt u er samen niet uit laat het dan de coördinator weten.
 • Heeft u interesse om als vrijwilliger bij onze vereniging aan de slag te gaan, laat dit de trainer/leider weten.
 • U voldoet op tijd de contributie of werkt eraan mee dat dit tijdig gebeurd. Dit geldt ook voor de jaarlijkse bijdrage aan het kledingfonds.

 

Ik ben lid wat nu

Wij verwachten van onze leden, zeker vanaf 13 jaar, dat je bewust bent dat je voor een sport hebt gekozen die in teamverband wordt gespeeld en dat je daarmee rekening houdt. Besef dat jouw afmelding voor je team gevolgen heeft. Het gaat tenslotte om het spelplezier van iedereen! Wij verwachten van jeugdspelers dat:

 • Je bent sportief en hebt respect voor medespelers, tegenstanders, leiders, trainers en scheidsrechters.
 • Je bent op tijd aanwezig bij trainingen, wedstrijden en andere club gerelateerde activiteiten.
 • Je meldt je tijdig af volgens de hiervoor met de trainers/leiders gemaakte afspraken.
 • Je bent bereikbaar voor je trainer(s) en leider(s) via de afgesproken wijze (bijvoorbeeld de groepsapp).
 • Je bent verplicht tijdens trainingen en wedstrijden voetbalschoenen en scheenbeschermers te dragen.
 • Draag je een slidingsbroek dan moet die in de kleur van je wedstrijdbroek zijn.
 • Je hebt bij toerbeurt corveedienst (zoals schoonvegen kleedkamer).
 • Je klopt vuile voetbalschoenen eerst uit, op de daarvoor bestemde plaats, voordat je een kleedkamer in gaat. Op voetbalschoenen de kantine binnenlopen is niet toegestaan.
 • Douchen doe je direct na iedere training en wedstrijd met je teamgenoten. Dus vergeet je handdoek en schone kleding niet want na de wedstrijd doe je je eigen kleding aan.
 • Je gaat met spullen van de vereniging net zo om als met je eigen mobiele telefoon. Voorzichtig dus.
 • Op het sportpark, plaats je je fiets/ bromfiets op de daarvoor bestemde plek.
 • Roken en alcohol drinken onder de 18 jaar is op het sportpark en bij clubactiviteiten niet toegestaan.
 • Wil je je lidmaatschap opzeggen dan kun je dit enkel doen via de website. De afmelding is pas definitief wanneer je hiervan per mail een bevestiging ontvangt.
 • Ook jij bent als vrijwilliger (bijv. hulptrainer, scheidsrechter, clubactiviteiten) welkom bij onze vereniging. Laat dit aan je trainer/leider weten.

 

Wedstrijden en trainen

 

Wedstrijden worden geregeld door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Zij maken een competitie (lijst) waarop staat wie, waar en wanneer gaat voetballen tegen welke tegenstander. Deze informatie kunt u vinden op www.voetbal.nl. Er wordt vrijwel wekelijks gevoetbald op zaterdag. De wedstrijden bestaan uit een 1e helft een rust en een 2e helft. In de rust wordt er limonade (thee) gedronken.

Sportiviteit is heel belangrijk, daarom wordt voordat de wedstrijd begint de tegenstander de hand geschut en een prettige wedstrijd gewenst. Na de wedstrijd bedanken wij elkaar. Als je niet kunt komen ben je verplicht dit de trainer/leider te laten weten. Tot slot willen wij nogmaals onder de aandacht brengen dat douchen na de wedstrijd meer dan gewenst is zodat iedereen weer fris naar huis kan.

 

Naast het spelen van wedstrijden moet er natuurlijk ook getraind worden. Dit is voor ieder team op verschillende tijden en dagen, daar waar mogelijk, 2x per week. Uw trainer/leider kent deze.

Er worden spelvormen gedaan in de jongere groepen om spelenderwijs het voetbalspelletje aan te leren.

Vanaf de elftallen jeugd onder de 15 en hoger worden vanuit de visie van onze vereniging spelwijzen aangeleerd. Ook komen spelregels, sportiviteit en conditie aan bod. Dit is voor ieder team belangrijk.

Ook hier geldt bij verhindering de plicht dit de trainer/leider te laten weten alsook het douchen na afloop van de training.

 

 

Waar spelen we in

Tholense Boys maakt gebruik van een kledingfonds. Hiervoor betaalt u, naast de contributie, een bijdrage. Uw kind krijgt hiervoor een Tholense Boys voetbaltenue in de kleuren van onze vereniging. Het voetbaltenue bestaat uit een shirt, broek en sokken. Het shirt en de broek krijgt u in bruikleen en dient u aan het einde seizoen in te leveren waarna u voor het nieuwe seizoen weer een (passend) tenue ontvangt. Ieder jaar ontvangt u nieuwe sokken. Deze zijn ook uw eigendom. Het dragen van wedstrijdtenue is tijdens wedstrijden verplicht. Het dragen van wedstrijd kleding tijdens trainingen, vóór en ná de wedstrijd en in de vrije tijd is niet toegestaan.

Via de webshop op onze website kun je tegen gereduceerd tarief voetbalkleding aanschaffen.

 

 

Club-en nevenactiviteiten

Naast voetballen en trainen worden er door de sfeercommissie gedurende het hele seizoen nevenactiviteiten georganiseerd. De activiteiten worden bekend gemaakt via leiders/trainer, website en persoonlijke mail.

Eigen teamactiviteiten moedigen we zeker aan. Via een spaarsysteem, willen we als vereniging ook hier een bijdrage aan kunnen gaan geven.

Iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal is een spelertje pupil van de week. Deze middag gaat de pupil van de week een middagje met het 1e elftal optrekken. De pupil mag in de kleedkamer de voorbereiding op de wedstrijd mee maken en doet mee aan de warming up.

 

Terug naar boven